Usługi

Kancelaria nasza w obrębie obsługi finansowo - księgowej koncentruje się na:

  • obsłudze księgowej, podatkowej i doradczej dla podmiotów gospodarczych, oferując wszystkie rodzaje księgowości,
  • obsłudze kadr i ubezpieczeń społecznych,
  • usługach doradczych z zakresu podatków,
  • sporządzaniu wniosków kredytowych i business-planów,
  • reprezentacji przed urzędami skarbowymi, ZUS-em i sądownictwem administracyjnym.

Od dnia 1 lipca 2015 roku "AHT" Kancelaria Radcy Prawnego pomaga naszym Klientom we wszelkiego rodzaju problemach prawnych, także z zakresu prawa karnego.

Sprawy podatkowe, spory gospodarcze oraz prawo cywilne i rodzinne są dominującym przedmiotem aktywności zawodowej kancelarii.

Wynagrodzenie kancelarii regulują przepisy Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku ( Dz. U. z 2015 r., poz,. 1804 ). Przy rozliczeniu godzinowym obowiązuje stawka 300 zł netto za godzinę pracy plus należny podatek VAT.