O mnie

Sylwester Wyczawski

Będąc założycielem kancelarii, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa, gdzie w 1985 roku obroniłem pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego. Bezpośrednio po studiach podjąłem pracę w Sądzie Wojewódzkim w Suwałkach jako aplikant a następnie asesor sądowy, zdając w tym czasie egzamin sędziowski.

W 1992 roku zdałem egzamin dla radców prawnych (nr wpisu OIRP Olsztyn OL - 1238) a w 1993 roku zostałem przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych w Warszawie.

   

W 1996 roku ukończyłem półroczne Studium Podatkowe organizowane przez Wydawnictwo DIFIN w Warszawie a na przełomie lat 1998-1999 zdałem państwowy egzamin dla doradców podatkowych, na liście których znajduję się od 1997 roku (wpis nr 00992).

   

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowej, publikowanych głównie na łamach wydawnictw Grupy INFOR.

W 2004 roku jako radca prawny ukończyłem roczne studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W roku 2010 uzyskałem dodatkowe kwalifikacje zawodowe mediatora sądowego. Od 1 lipca 2015 roku biorę udział także w sprawach karnych i karno - skarbowych jako obrońca. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc systematycznie w szkoleniach zawodowych organizowanych zarówno przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie jak i Warmińsko - Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zapraszam Państwa do współpracy z naszą kancelarią
Sylwester Wyczawski
radca prawny / doradca podatkowy